V Ślężański Turniej

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 2

E
NS

S  A 9 7
H  A 9 8 3
D  J 2
C  K Q 8 4
 
S  5 4 3
H  J 5 4 2
D  K 10 8 3
C  7 2
2S  Q J 10 2
H  K Q 6
D  A Q 5
C  A J 3
 S  K 8 6
H  10 7
D  9 7 6 4
C  10 9 6 5
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N44547 E88886
S44546 W88886
Minimax: 1N W, -120
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-03 o 18:58:24