ROZDANIE#24

W
none

  A 4 3 2
  K 9 8
  J 8 6
  Q 7 6
 
  K J 6
  J 5
  A K 5 4 3
  A 8 5
  8 5
  A 10 7 6
  7 2
  K J 10 4 3
    Q 10 9 7
  Q 4 3 2
  Q 10 9
  9 2
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 3 5 4 2 2   E 9 7 9 10 11
S 3 5 4 2 2   W 10 8 9 10 11
Minimax: 3 W, -430
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  3nWs2=-400-2
 2dWs3=-90+6
  3  3nWs2=-400-2
 2dEs10+1-110+6
  4  3nWs2=-400-2
 3nWs2+1-430-3
  5  3cEh2+1-130+5
 3nWs2=-400-2
średnia-330