Archiwum kategorii: zaproszenie na turniej

zaproszenia na turnieje okręgowe/regionalne

Turniej „Stara Kopalnia”

Centrum Nauki i Techniki Stara Kopalnia
Centrum Sportowo-Rekreacyjne „ AQUA-ZDRÓJ”
Stowarzyszenie sportowe „Bolko”

Z A P R A S Z A J Ą
w  niedzielę  23  października 2016 r 

na turniej brydżowy  parami  STARA KOPALNIA” 

Miejsce turnieju:

Obiekt „Restauracja” na terenie Centrum Nauki i Techniki
Stara Kopalnia w Wałbrzychu ul. Wysockiego 29

Bufet i posiłek obiadowy na miejscu.

Harmonogram 

  • Zapisy:      9.15 – 9.45 przed turniejem
  • Początek turnieju:    10.00  
  • Przerwa  obiadowa:  ok. 13.00  –  14.00
  • Zakończenie turnieju: ok. 17.00

Wpisowe             

–        35 zł od uczestnika
–        25 zł od uczestnika członka PZBS
–        25 zł od seniorów (urodz. w 1950 r. i wcześniej)
–        20 zł od seniorów ( członków PZBS  urodz. j.w.)
–        10 zł od młodzieży do lat 18

Całość wpisowego (po wniesieniu stosownych opłat), organizatorzy przeznaczają na nagrody finansowe. Puchary dla zwycięzców. Nagrody  rzeczowe i upominki od sponsorów. Bezpłatny  parking. W turnieju obowiązują przepisy i regulaminy Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Sędziuje

Sławomir Zimniak                       

Kontakt:  

Bogdan Leśniak  – tel. 604 770 599

Mistrzostwa Lubania

Klub Brydża Sportowego „Piast”
przy TKKF „Osiedle” w Lubaniu
zaprasza na
Mistrzostwa Lubania w Brydżu Sportowym

Termin

5 listopada 2016 (sobota)

Zawody odbędą się jako 2 odrębne turnieje par

  •  godz. 10.00 –  Turniej par na impy – 3 x 10 rozdań
  •  godz. 15.30 –  Turniej par na maxy – 3 x 10 rozdań

Wpisowe za turniej

  • 35 zł. – niezrzeszeni
  • 25 zł. – członkowie PZBS
  • 15 zł. – ulgowe PZBS
  • 10 zł. – młodzież szkolna

Miejsce rozgrywek

Restauracja „Słoneczna”, Lubań, ul. 7-ej Dywizji

Przepisy gry

obowiązują przepisy i polityka systemowa PZBS

Nagrody

W każdym turnieju nagrody finansowe
Oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów

ORGANIZATOR