Milicka Wiosna

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 6

E
EW

S  A 10 5 4
H  Q 10 2
D  A Q 3
C  9 6 4
 
S  2
H  A J 9 5
D  K J 7 2
C  Q J 7 5
6S  Q 9 7 3
H  8 4 3
D  8 6
C  K 10 8 2
 S  K J 8 6
H  K 7 6
D  10 9 5 4
C  A 3
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N910897 E43546
S910897 W43546
Minimax: 4S N, +420
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-15 o 13:35:10