Milicka Wiosna

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 9

N
EW

S  Q 7 4 2
H  Q 10 7
D  A J 10 5 2
C  4
 
S  K J 10 3
H  K 9 8 6
D  6 4
C  J 7 5
9S  A
H  A 5 3 2
D  Q 3
C  A Q 9 8 6 2
 S  9 8 6 5
H  J 4
D  K 9 8 7
C  K 10 3
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N67373 E769510
S67373 W769510
Minimax: 3H E, -140
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-15 o 13:35:10