Milicka Wiosna

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 11

S
nikt

S  A 7
H  10 6 3
D  A 7 6 4 2
C  A J 3
 
S  3
H  A K
D  K J 9 8
C  Q 9 6 5 4 2
11S  Q J 6 5 4
H  Q 7 4 2
D  Q 10 5
C  K
 S  K 10 9 8 2
H  J 9 8 5
D  3
C  10 8 7
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N57756 E76677
S57756 W76677
Minimax: 1N E, -90
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-15 o 13:35:10