Milicka Wiosna

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
    >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 1

N
nikt

S  Q 10
H  K Q 8 3
D  K 8 5 4
C  K J 6
 
S  A K J 6 2
H  A 2
D  A J 10 7
C  Q 3
1S  7 4 3
H  10
D  9 6 3
C  A 10 9 7 5 2
 S  9 8 5
H  J 9 7 6 5 4
D  Q 2
C  8 4
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N21831 E81151011
S21831 W81151011
Minimax: 4S W, -450
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-15 o 13:35:10