Mistrzostwa MZBS Karkonosze Teamów 2015

Termin

13.12.2015 (niedziela) godz. 10.00

Miejsce gry

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie Plac Wolnosci 9 Ip.

Wpisowe

Normalne – 10 zł.
Ulgowe (senior, junior) – 5 zł.
młodzież szkolna (ur. 1995 i później) – 0 zł.
Udział tylko dla członków MZBS Karkonosze (zgłoszonych na rok 2015 lub 2016) oraz członków PZBS z opłaconą składką na 2015 i zamieszkałych na terenie działania MZBS Karkonosze.

Nagrody

I miejsce 400 zł.
II miejsce 240 zł. (przy udziale min. 6 teamów)
III miejsce 160 zł (przy udziale min. 8 teamów)
Zwycięzca finału B 80
Zwycięzca finału C 60
Zwycięzca finału D 40

nagroda specjalna 160 zł. dla najlepszego teamu o sumie WK do 12 przy udziale co najmniej 3 takich teamów i min 8 teamów ogółem.
nagroda specjalna 80 zł.  dla najlepszego teamu juniorskiego przy udziale co najmniej 2 takich teamów i min 8 teamów ogółem.

nagrody  się nie kumulują – wypłacana jest wyższa nagroda.

Przepisy gry:

 • Teamy tylko 4 osobowe
 • W eliminacjach punktacja na impy w przeliczeniu na VP wg tabeli ułamkowej
 • Przewiduje się rozegrać 36 rozdań – 6 rund po 4 rozdania – rundy eliminacyjne oraz  3 rundy w części finałowej po 4 rozdania – schematy gry poniżej
 • Schemat gry dla 16 (15) teamów:
   • eliminacje w grupach 4 teamowych, grupy 1, 2, 3, 4, losowane z rozstawieniem (4 koszyki wg sumy WK teamu)
   • po 3 najlepsze teamy z każdej grupy tworzą grupy 6 teamowe X (z grup 1 i 2) i Y(z grup 3 i 4) z zaliczeniem wyników z teamami, które awansowały
   • 2 część eliminacji to 3 rundy w grupach X i Y z teamami, z którymi nie grało sie wcześniej
   • Ostatnie teamy z grup 1, 2, 3, 4 utworzą grupę Z, w której rozegrają mecze każdy z każdym (3 rundy)
   • pierwsze dwa teamy z grup X i Y awansują do finału A
   • dwa następne teamy z grup X i Y awansują do finału B
   • jeden team (piąty w grupie) awansuje do finału C, do którego awansują również 2 pierwsze drużyny z grupy Z
   • jeden team (szósty) awansuje do finału D, do którego awansują również 2 drużyny z grupy Z
   • w części finałowej 3 rundy po 4 rozdania (każdy z każdym)
 • Schemat gry dla 11-14 teamów
  • eliminacje w grupach 6 lub 7 teamowych, grupy X, Y ustawiane wg sumy WK teamu (od największej)
  • grupa X: 1,4,5,8,9,12,13 – grupa Y: 2,3,6,7,10,11,14
   5 lub 6 rund po 4 rozdania każdy z każdym w grupie
  • pierwsze dwa teamy z grup X i Y awansują do finału A
  • dwa następne teamy z grup X i Y awansują do finału B
  • pozostałe awansują do finału C,
  • w części finałowej 3 rundy po 4 rozdania (każdy z każdym)
 • Dla 9-10 teamów: 9 rund po 4 rozdania każdy z każdym
 • Dla 7-8 teamów: 7 rund po 4 rozdania każdy z każdym potem runda finałowa 2×4 rozdania  o miejsca 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
 • Dla 5-6 teamów: 5 rund po 6 rozdań każdy z każdym potem runda finałowa 6 rozdań  o miejsca 1-2, 3-4, 5-6
 • W przypadku mniejszej niż 5 ilości teamów zawody zostaną odwołane
 • W turnieju obowiązują przepisy MPB i polityka systemowa PZBS.

Zgłoszenia do zawodów:

Zgłoszenia będą przyjmowane od chwili ukazania się ogłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane tylko e-mailem na adres koordynatora i sędziego slawek@lo.boleslawiec.pl

W zgłoszeniu należy podać Nazwę teamu, ID PZBS, Imiona i nazwiska oraz WK wszystkich zawodników

Planowany harmonogram gry

10.00-10.10 rozstawienie teamów
10.10-14.15 rundy eliminacyjne
14.15-15.00 przerwa obiadowa
15.00-16.15 rundy finałowe
16.30  Wręczenie medali

ZAPRASZAMY

Finał KM MZBS Karkonosze

Finał Korespondencyjnych Mistrzostw MZBS Karkonosze odbędzie się 20 grudnia 2015 r. w Lubaniu w sali Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Łużycka 1.  Rozgrywki będą prowadzone na stołach z zasłonami. Czas na rozdanie 8,5 min. Finał będzie rozegrany jako jedna sesja – 15 rund, po 3 rozdania, razem 45 rozdań. Wynik końcowy zawodnika stanowić będzie suma 1/3 wyniku eliminacji i 2/3 wyniku finału. Zawodnicy na starcie do finału otrzymają odpowiedni carry over wg wyniku po eliminacjach. Przez pierwsze 10 rund wyniki będą wyświetlane.

Program

 • 1000-1400 8 rund (rozdania 1-24)

 • 1400-1500 przerwa obiadowa

 • 1500-1830 7 rund (rozdania 25-45)

 • 1830 wręczenie nagród

Uczestnicy

Aktualna lista finalistów

Zgłoszenia

Zgłoszenia do finału przyjmuje – Sławek Zimniak, e-mailem (slawek@lo.boleslawiec.pl), lub telefonicznie, w terminie od 30.11.2015 – do 06.12.2015 dla zawodników z pierwszej szesnastki (czternastu najlepszych + kobieta i/lub junior), oraz od 07.12 do 10.12.2014 dla zawodników z rezerwy.

Wpisowe

Uczestnicy finału wpłacają wpisowe w wysokości

 • normalne – 40 zł.
 • członkowie PZBS – 30 zł.
 • ulgowe PZBS – 25 zł.
 • młodzież szkolna 10 zł.

Nagrody

 1. miejsce – 500 zł
 2. miejsce – 400 zł
 3. miejsce – 300 zł
 4. miejsce – 250 zł
 5. miejsce – 200 zł
 6. miejsce – 150 zł
 7. miejsce – 100 zł
 8. miejsce –   50 zł

Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki.

Turniej Mikołajkowy w Świebodzicach

Zaproszenie na
IX  MIKOŁAJOWY TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO PARAMI
o Puchar Burmistrza Świebodzic

Termin

Sobota 5 grudnia  2015 r.
Zapisy: 9.00 – 9.45
Początek turnieju: godz.  10.00.

Miejsce turnieju:

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach   ul. Wolności 13

Wpisowe:

25 zł od uczestnika
20 zł członkowie PZBS
10 zł młodzież ucząca się
15 zł seniorzy  (członkowie PZBS   urodz.  w  1945 r. i wcześniej )

Młodzież szkolna może grać w turnieju bez opłat i bez prawa uczestniczenia  w podziale nagród finansowych.

Przepisy gry:

W turnieju obowiązują przepisy i regulaminy Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Nagrody:

Całość wpisowego ( po opłaceniu PZBS )  przeznacza się  na nagrody.
Nagrody i upominki od sponsorów. Tradycyjny catering.

Tel. kontakt:

74 666 95 70 ; 792 199 200

Walkowery w lidze

Zarząd MZBS Karkonosze przypomina ustalenia regulaminowe dotyczące walkowerów (paragraf 12 regulaminu rozgrywek)

par. 12 Walkower

 1. Przegraną bez walki (V.O.) jednej lub obu drużyn orzeka się w przypadku, gdy:
  • mecz nie odbył się przy braku uzasadniających ten fakt przyczyn
  • mecz nie może być uznany za zakończony z winy jednej lub obu drużyn
  • mecz odbył się w okresie zawieszenia sekcji lub drużyny
  • w meczu wziął udział zawodnik nieuprawniony
  • zmieniono samowolnie termin meczu (decyzja do uznania KGiK)
 2. Drużyna winna walkowera (oznaczana jako B) otrzymuje najmniejszy możliwy wynik wynikający ze sposobu obliczania rezultatów (np. 0 VP). Ponadto, drużyna może ponieść dodatkowe konsekwencje (w tym finansowe) przewidziane przez organizatora.
 3. Drużyna, która wygrała walkowerem (oznaczana jako A) jako wynik meczu otrzymuje największą z trzech liczb (bez zaokrąglania):
  • 120% punktów przewidzianych za remis (12 VP dla skali 20:0),
  • własna średnia drużyny A do momentu walkowera (pod warunkiem, że drużyna ta rozegrała co najmniej połowę meczy, przewidzianych w danej fazie rozgrywek)
  • maksymalna wygrana drużyny A minus średnia drużyny B uzyskana do momentu walkowera.
 4. Drużyna, która w dwóch różnych terminach (zjazdach) nie stawi się na jeden lub większą liczbę meczów, może zostać wykluczona z dalszych rozgrywek, zaś jej sekcja ukarana grzywną w wysokości 100,00 zł

Drużyny, które w I zjeździe oddały walkowera powinny dokładnie się zapoznać z p. 4 w/w paragrafu.

Międzypowiatowy Związek Brydża Sportowego