Podziękowanie

Zarząd MZBS Karkonosze serdecznie dziękuje
Panu Marianowi Chrzanowskiemu
z drużyny PONAR Piast II Lubań
za renowację 4 stołów brydżowych
i organizację finału ligi okręgowej.

Prezez MZBS Karkonosze
Marek Drecki