Milicki Turniej Par

Brydżowy Klub Sportowy „Miles” w  Miliczu
zaprasza na

Regionalny Turniej Brydża Sportowego
o Puchar Burmistrza Gminy Milicz

WYNIKI

PROGRAM
Turniej będzie się składać z 4 sesji po 10 rozdań
24 WRZEŚNIA 2022 r. (sobota)

10:00 – 13:00 I, II sesja
13:00 – 14:15 przerwa obiadowa
14:15 – 17:00 III, IV sesja
17:15 – Ogłoszenie wyników. Rozdanie nagród

Organizatorzy zapewniają:
1. Puchary dla zwycięskiej pary i nagrody główne regulaminowe
2. Puchar dla najlepszej pary milickiej
3. Puchar dla najlepszej pary młodzieży szkolnej
4. 50% wpisowego będzie przeznaczone na regulaminowe nagrody w turnieju
5. Dodatkowe nagrody od sponsorów
6. Bufet – kawiarnia na miejscu
7. Parking samochodowy przy LO
8. Obiad dwudaniowy w cenie 35 zł w barze „Pelikan”

Wpisowe do turnieju od osoby:
40 zł od uczestników, którzy nie posiadają zniżki PZBS
30 zł od seniorów (powyżej 66 lat) i juniorów (członków PZBS)
10 zł od młodzieży szkolnej

Miejsce rozgrywek
Aula I LO w Miliczu
Milicz, ul. 11 Listopada 5

Kontakt
Józef Sławenta
697-972-389

Turniej jest współfinansowany przez Gminę Milicz