Nowy Zarząd MZBS Karkonosze

Uchwała nr 1/2022/2022-2026  z dnia 11 grudnia 2022 r.

Na podstawie § 29 Statutu Międzypowiatowego Związku Brydża Sportowego  „KARKONOSZE” członkowie zarządu wybrali na funkcję:

  1. Prezesa MZBS „KARKONOSZE” Jerzego Zatylnego
  2. Wiceprezesa MZBS „KARKONOSZE” Zbigniewa Skóreckiego
  3. Sekretarza MZBS „KARKONOSZE” Dorotę Kwintkiewicz
  4. Skarbnika MZBS „KARKONOSZE” Tadeusza Kowalika

 Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Piotr Birowski
Członek komisji – Sylwester Gołdyn
Członek komisji – Edward Szafraniec